„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Utworzenie wysokiej klasy hotelu i restauracji w zabytkowym XVIII-wiecznym pałacu w Boryni przez TMiK Tomasz Dzida Sp. z o.o., wartość projektu 1 872 765,18 zł , wartość dofinansowania        727 670,46 zł,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”,

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 

unia

 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Odbudowa zabytkowego zespołu parkowego przy Pałacu w Boryni przez TMiK Tomasz Dzida Sp. z o.o., wartość projektu 2 173 833, 42 zł , wartość dofinansowania        749 884,17 zł,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”,

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl.